W dniu 16.05.2018r. do Programu "Karta Seniora Gminy Potęgowo" przystąpiła firma

"METRYCCY" Stanisław Metrycki, Nowe Skórowo 15.

Lista aktualnych Partnerów w załączniku.

logo karta seniora

W dniu 27.09.2017r. Rada Gminy Potęgowo przyjęła do realizacji Program „Karta Seniora Gminy Potęgowo”.

Program ma na celu poprawę jakości życia osób starszych, wzmocnienie ich aktywności społecznej oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie.

Pomóc ma w tym „Karta Seniora Gminy Potęgowo”, przygotowana z myślą o mieszkańcach, którzy ukończyli 60. rok życia. Dzięki niniejszej karcie osoby uprawnione będą mogły korzystać z ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty, które przystąpiły do programu.

Wnioski o wydanie „Karty Seniora Gminy Potęgowo” można składać od m-ca listopada br. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, przy ul. Szkolnej 2, w pokoju nr 10.

Do wydania Karty Seniora niezbędne jest okazanie dowodu osobistego.

Na chwilę obecną, z 15 podmiotami zostały podpisane porozumienia o współpracy. Jednocześnie nadmieniamy, iż osoby, które koordynują prace związane z wprowadzeniem Karty Seniora, cały czas poszukują partnerów, którzy chcieliby włączyć się w przedsięwzięcie.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy poprzez zaproponowanie swoich usług i produktów z ulgą lub zwolnieniem dla posiadaczy Karty.

Zachęcamy do udziału w Programie, dzięki czemu zwiększy się grono klientów, wzmocni się wizerunek firmy, poprawi jej rozpoznawalność wśród mieszkańców, a tym samym, dla posiadaczy Karty, będzie to zachęta do korzystania z przywilejów i wsparcie domowych budżetów.

Samorząd ze swojej strony zapewnia promocję podmiotu poprzez umieszczenie informacji o udzielonych rabatach na stronie Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, w gminnej prasie, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Potęgowo.

Deklaracje uczestnictwa można składać na adres e-mail Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie: gops@gopspotegowo.pl lub osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Szkolna 2, pokój nr 10.

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie, przy ul. Szkolnej 2, tel. 59/8115114 w. 40