Zamówienia publiczne

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potegowie informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie cenowe dotyczące prowadzenia dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2019 - na zasadzie kateringu, zamieszczone na stronie internetowej www.gopspotegowo.pl oraz przesłane do 3 firm, ofertę złożył 1 wykonawca, tj.
EDEN CATERING, Kamila Żywiecka, ul. Grottgera 10A 76-200 Słupsk - za cenę brutto 1 gorącego posiłku dwudaniowego - 8,00 zł ( w tym zaupa z pieczywem - 2,80zł brutto oraz drugie danie - 5,20 zł brutto).

W związku z tym, iż wartość oferty przekracza równowartość kwoty, którą Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia, postępowanie unieważnia się.

Załączniki:
Pobierz plik (zawiadomienie.pdf)zawiadomienie.pdf[ ]80 kB

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie zaprasza do składania ofert na „prowadzenie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2019 – na zasadzie kateringu.

Więcej informacji w załącznikach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie zaprasza do składania  ofert na świadczenie usług rehabilitacji domowej w ramach projektu pn. "Srebrna sieć"

Więcej informacji w załacznikach

Załączniki:
Pobierz plik (formularz ofertowy.pdf)formularz ofertowy.pdf[ ]128 kB
Pobierz plik (zapytanie ofertowe.pdf)zapytanie ofertowe.pdf[ ]354 kB

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie przedstawia plan postepowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzć w 2018r.

Więcej informacji znajduje się w załączniku.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potegowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Potegowie, Szkole Podstawowej w Skórowie oraz Szkole Podstawowej w Łupawie na zasadzie cateringu w roku 2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie  informuje o otwarciu ofert na prowadzenie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie, Szkole Podstawowej w Łupawie oraz w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2018 - na zasadzie cateringu, otwarcie ofert 12.12.2017r. o godz. 10;15

Załączniki:
Pobierz plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)informacja z otwarcia ofert.pdf[ ]80 kB

UWAGA!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje o zmianach w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 1.12.2017r. dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2018 - na zasadzie kateringu oraz o zmianach w Ogłoszeniu z dnia 1.12.2017r. Numer: 626105-N-2017.

Szczegóły znajdują się z załącznikach poniżej.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2018 - na zasadzie kateringu - więcej informacji znajduje się w załącznikach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie przedstawia plan postepowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzć w 2017r.

Więcej informacji znajduje się w załączniku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie dożywiania dzieci w Zespole Szkół w Potęgowie, w Zespole Szkół w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2017 - na zasadzie kateringu - więcej informacji znajduje się w załącznikach.