Kierownik

Iwona Gierke

pok. nr 11, tel. 59/8115114 wew. 35,

e-mail: kierownik@gopspotegowo.pl 

Gł. księgowy

Henryka Radoń w zastępstwie za Agatę Ordak - Król 

pok. nr 12, tel. 59/8115114 wew. 45

e-mail: henrykaradon@gopspotegowo.pl


Sprawy pracownicze

Milena Tyborczyk - samodzielny referent ds. pracowniczych

pok. nr 12, tel. 59/8115114 wew. 32

e-mail: milenatyborczyk@gopspotegowo.pl


 Pomoc społeczna

Małgorzata Różańska - pracownik socjalny

pok. nr 13, tel. 59/8115114 wew. 39

e-mail: malgorzatarozanska@gopspotegowo.pl

Dorota Malek -starszy specjalista pracy socjalnej

pok. nr 13, tel. 59/8115114 wew. 34

e-mail: dorotamalek@gopspotegowo.pl 

 Bogusława Woźniak – pracownik socjalny

pok. nr 13, tel. 59/8115114 wew. 44

e-mail: boguslawawozniak@gopspotegowo.pl

Monika Skwarek–  pracownik socjalny

pok. nr 13, tel. 59/8115114 wew. 37

e-mail: monikaskwarek@gopspotegowo.pl

 

Justyna Oszmaniec - samodzielny referent ds. księgowości budżetowej

i środków trwałych

pok. nr 12, tel. 59/8115114 wew. 45

e-mail: justynaoszmaniec@gopspotegowo.pl

                                                            Dorota Nowakowska - samodzielny referent ds. pomocy społecznej

                                                                       pok. nr 12 tel.59/8115114 wew. 45

                                                                                       e-mail: dorotanowakowska@gopspotegowo.pl                                               

Anna Suder – inspektor ds. projektów, obsługi kasy i czynności kancelaryjnych

pok. nr 10, tel. 59/8115114 wew. 40

e-mail: annasuder@gopspotegowo.pl


                                        Paulina Princ - psycholog w zastępstwie za Natalię Milcarz - psychologa

                                                            pok. nr 13, tel. 59/8115114 wew.44


                                                                       Usługi opiekuńcze

                                                                Iwona Nowicka –  opiekun

                                                                      Renata Parszewska - opiekun


Świadczenia rodzinne i wychowawcze

 

Ewa Nosko - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych

pok. nr 13, tel. 59/ 8115114 wew. 42

e-mail: ewanosko@gopspotegowo.pl

Weronika Sajnóg - Samodzielny referent ds. świadczeń wychowawczych

pok. nr 13, tel. 59/ 8115114 wew. 38

e-mail: weronikasajnog@gopspotegowo.pl

Jagoda Podlewska - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych

pok. nr 13, tel. 59/8115114 wew. 33

                                                           e-mail: jagodapodlewska@gopspotegowo.pl

  


 Fundusz alimentacyjny

i stypendia szkolne

Wioletta Maniak – inspektor ds. funduszu alimentacyjnego i stypendiów szkolnych

pok. nr 11 tel. 59/8115114 wew. 41

e-mail: wiolettamaniak@gopspotegowo.pl


Asystent rodziny

                                                                             Jolanta Maciejczyk    

                                                                    pok. nr 13, tel. 59/8115114   wew.44