Kierownik

Iwona Gierke

pok. nr 7, tel. 59/8115114 wew. 35,

e-mail: kierownik@gopspotegowo.pl 

Gł. księgowy

Agata Ordak - Król 

pok. nr 12, tel. 59/8115114 wew. 45

e-mail: agataordak-krol@gopspotegowo.pl


Sprawy pracownicze

Milena Tyborczyk - referent ds. pracowniczych

pok. nr 12, tel. 59/8115114 wew. 32

e-mail: milenatyborczyk@gopspotegowo.pl


 Pomoc społeczna

Barbara Nowak - specjalista pracy socjalnej

pok. nr 13, tel. 59/8115114 wew. 39

e-mail: barbaranowak@gopspotegowo.pl

Dorota Malek -starszy specjalista pracy socjalnej

pok. nr 13, tel. 59/8115114 wew. 34

e-mail: dorotamalek@gopspotegowo.pl 

Bogusława Woźniak – pracownik socjalny

pok. nr 13, tel. 59/8115114 wew. 44

e-mail: boguslawawozniak@gopspotegowo.pl

Monika Małecka–  pracownik socjalny

pok. nr 13, tel. 59/8115114 wew. 37

e-mail: monikamalecka@gopspotegowo.pl

 

Anna Suder – inspektor ds. księgowości budżetowej

i środków trwałych

pok. nr 12, tel. 59/8115114 wew. 45

e-mail: annasuder@gopspotegowo.pl

 

                                                            Dorota Nowakowska - starszy  ref. ds. pomocy społecznej

                                                                       pok. nr 12 tel.59/8115114 wew. 45

                                                                         e-mail: dorotanowakowska@gopspotegowo.pl                                               

Alicja Gano – samodzielny referent ds. organizacyjnych

pok. nr 11, tel. 59/8115114 wew. 40

e-mail: alicjagano@gopspotegowo.pl

 


                                                                Natalia Milcarz - psycholog

                                                            pok. nr 10, tel. 59/8115114 wew.38

 


                                                                       Usługi opiekuńcze

 

                                                                Iwona Nowicka –  opiekun

                                                                      Renata Parszewska - opiekun


Świadczenia rodzinne i wychowawcze

 

Ewa Nosko - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych

pok. nr 13, tel. 59/ 8115114 wew. 42

e-mail: ewanosko@gopspotegowo.pl

Weronika Sajnóg - Samodzielny referent ds. świadczeń  rodzinnych i wychowawczych

pok. nr 13, tel. 59/ 8115114 wew. 41

e-mail: weronikasajnog@gopspotegowo.pl

Jagoda Podlewska - Samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych

pok. nr 13, tel. 59/8115114 wew. 33

                                                           e-mail: jagodapodlewska@gopspotegowo.pl

  


 Fundusz alimentacyjny

i stypendia szkolne

Wioletta Maniak – inspektor ds. funduszu alimentacyjnego i stypendiów szkolnych

pok. nr 11 tel. 59/8115114 wew. 40

e-mail: wiolettamaniak@gopspotegowo.pl


 

Asystent rodziny

                                                                     mgr Jolanta Maciejczyk    

                                                                     tel. 59/8115114   wew.38       

 


 Środowiskowy Dom Samopomocy

Beata Mikulska – starszy asystent osoby niepełnosprawnej

tel. 59/8115114 wew. 31

e-mail: sds@gopspotegowo.pl 

Agnieszka Żółcińska-Urbanek – pracownik socjalny

Judyta Zawadzka – instruktor ds. kulturalno - oświatowych

Joanna Kozicka –  opiekun/sprzątaczka

                                                                      Sylwia Wyrostkiewicz - młodszy opiekun

                                                                           Tadeusz Jarzębiński - kierowca