Kierownik

Iwona Gierke

pok. nr 11, tel. 59/8115114 wew. 35,

e-mail: kierownik@gopspotegowo.pl 

 

Główny księgowy

Agata Ordak - Król 

pok. nr 12, tel. 59/8115114 wew. 38

e-mail: agataordak-krol@gopspotegowo.pl


Sprawy pracownicze

Milena Tyborczyk - starszy inspektor ds. pracowniczych

pok. nr 12, tel. 59/8115114 wew. 38

e-mail: milenatyborczyk@gopspotegowo.pl


 Pomoc społeczna

Dorota Malek -starszy specjalista pracy socjalnej, koordynator

pok. nr 13, tel. 59/8115114 wew. 34

e-mail: dorotamalek@gopspotegowo.pl

 

 Bogusława Woźniak – specjalista pracy socjalnej

pok. nr 13, tel. 59/8115114 wew. 44

e-mail: boguslawawozniak@gopspotegowo.pl

 

Monika Skwarek–  starszy pracownik socjalny

pok. nr 13, tel. 59/8115114 wew. 37

e-mail: monikaskwarek@gopspotegowo.pl

 

 

     Alicja Małek - pracownik socjalny

     poj. nr 13, tel. 59/8115114 wew. 39

e-mail: amalek@gopspotegowo.pl

 

 

 Justyna Oszmaniec - stanowisko ds. księgowości budżetowej

i środków trwałych

pok. nr 12, tel. 59/8115114 wew. 45

 

                                                                 Dorota Nowakowska - starszy inspektor ds. pomocy społecznej

           pok. nr 12 tel.59/8115114 wew. 45

       e-mail: dorotanowakowska@gopspotegowo.pl                                               

Weronika Sajnóg – starszy inspektor ds. projektów i czynności kancelaryjnych

pok. nr 10, tel. 59/8115114 wew. 43

e-mail: weronikasajnog@gopspotegowo.pl

 

  Usługi opiekuńcze

Iwona Nowicka –  starszy opiekun

Renata Parszewska - opiekun


Świadczenia rodzinne

Ewa Nosko - starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych

pok. nr 13, tel. 59/ 8115114 wew. 42

e-mail: ewanosko@gopspotegowo.pl

Jagoda Podlewska - starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych

pok. nr 13, tel. 59/8115114 wew. 33

                                                          e-mail: jagodapodlewska@gopspotegowo.pl

  


 Fundusz alimentacyjny

i stypendia szkolne

Natalia Chmielewska - referent ds. funduszu alimentacyjnego i stypendiów szkolnych

pok. nr 13, tel. 59/8115114 wew. 41 e-mail:
nataliachmielewska@gopspotegowo.pl


Starszy asystent rodziny

 Jolanta Maciejczyk


 Psycholog

Paweł Jakubek