Struktura stanowisk i liczba etatów:

L. p.

Stanowiska kierownicze (symbol)

Komórki organizacyjne

Stanowiska (symbol)

Wymiar etatów

1.

Kierownik (GI)

1,0

2.

Gł. Księgowy (OA)

1,0

Zespół ds. finansowo-pracowniczych

3.

ds. pracowniczych (TM)

1,0

4     ds.pomocy społecznej (ND)  1,0

5.

ds.  księgowości budżetowej i środków trwałych (SA)

1,0

Zespół ds. świadczeń

6.

ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych 

(NE, SW,.PJ)

3,0

7.

ds. funduszu alimentacyjnego i stypendiów szkolnych (MW)

1,0

Zespół ds. pomocy środowiskowej

8.

Specjalista pracy socjalnej

(NB, MD, )

2,0

9.

Pracownik socjalny (MM, WB)

2

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)

10.

Asystent osoby niepełnosprawnej

1,0

11.

Pracownik socjalny w ŚDS (ŻA)

1,0

12.

Instruktor ds. kulturalno - oświatowych

1,0

13.


14.


15.


16.

 


 


 

 


 

 

 


 


 


 

 

Opiekun  ŚDS


Sprzątaczka


Kierowca


 Palacz

1,0


 0,5


 0,5


 0,5

Samodzielne stanowiska

17.

 

 

Ds. organizacyjnych (GA)

 

1,0

18.

Asystent rodziny

1,0

19.

Psycholog

0,5

20.


21.

 


 


Opiekun – usługi opiekuńcze


Kierowca

2,0


0,5

Razem

23,5