Struktura stanowisk i liczba etatów:

L. p.

Stanowiska kierownicze (symbol)

Komórki organizacyjne

Stanowiska (symbol)

Wymiar etatów

1.

Kierownik (GI)

1,0

2.

Gł. Księgowy (OA)

1,0

Zespół ds. finansowo-pracowniczych

3.

ds. księgowości budżetowej i środków trwałych (OJ)

1,0

4  

ds.pracowniczych (TM)

 1,0

5.

ds. pomocy społecznej (ND)

1,0

Zespół ds. świadczeń

6.

ds. świadczeń rodzinnych (NE, PJ)

2,0

7.     ds. świadczeń wychowawczych (SW) 1,0

8.

ds. funduszu alimentacyjnego i stypendiów szkolnych (MW)

1,0

Zespół ds. pomocy środowiskowej

9.

Specjalista pracy socjalnej(MD)

1,0

10.

Pracownik socjalny (WB, SM, RM)

3,0

Samodzielne stanowiska

11.

Ds. organizacyjnych (SA)

1,0

12.

Asystent rodziny

1,0

13.

Psycholog

0,5

14.


15.

 


 


Opiekun – usługi opiekuńcze


Kierowca

2,0


0,5

Razem

18,0