Struktura stanowisk i liczba etatów:

Lp.

Stanowiska kierownicze (symbol)

Komórki organizacyjne

Stanowiska (symbol)

Wymiar etatów

    1.

Kierownik (GI)

   

1,0

2.

Gł. Księgowy (OA)

   

1,0

   

Zespół ds. finansowo-pracowniczych

   

3.

   

ds. księgowości budżetowej i środków trwałych (OJ)

1,0

4.

   

ds. pracowniczych (TM)

1,0

5.

   

ds. pomocy społecznej  (ND)

1,0

   

Zespół ds. świadczeń

   

6.

   

ds. świadczeń rodzinnych (NE,  PJ)

2,0

7.

   

 ds. funduszu alimentacyjnego i stypendiów  szkolnych (CN)

1,0

8.

Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator (MD)

   

1,0

   

Zespół ds. pomocy środowiskowej

 

 

9.

   

Specjalista pracy socjalnej (WB)

1,0

10.

   

Pracownik socjalny (SM, MA)

2,0

   

Samodzielne stanowiska

 

 

11.

   

Ds. projektów i czynności kancelaryjnych (SW)

1,0

12.

   

Asystent rodziny

1,0

13.

   

Psycholog

0,5

14.

   

Opiekun – usługi opiekuńcze

2,0

   

Klub seniora

 

0,0

 

Razem

   

16,5