Struktura stanowisk i liczba etatów:

L. p.

Stanowiska kierownicze (symbol)

Komórki organizacyjne

Stanowiska (symbol)

Wymiar etatów

1.

Kierownik (GI)

1,0

2.

Gł. Księgowy (OA)

1,0

Zespół ds. finansowo-pracowniczych

3.

ds. księgowości budżetowej i środków trwałych (SA)

1,0

4  

ds.pracowniczych (TM)

 1,0

5.

ds. pomocy społecznej (ND)

1,0

Zespół ds. świadczeń

6.

ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych (NE, SW,.PJ)

3,0

7.

ds. funduszu alimentacyjnego i stypendiów szkolnych (MW)

1,0

Zespół ds. pomocy środowiskowej

8.

Specjalista pracy socjalnej(MD, )

1,0

9.

Pracownik socjalny (MM, WB RM)

3

Samodzielne stanowiska

10.

Ds. organizacyjnych (GA)

1,0

11.

Asystent rodziny

1,0

12.

Psycholog

0,5

13.


14.

 


 


Opiekun – usługi opiekuńcze


Kierowca

2,0


0,5

Razem

18,0