Struktura stanowisk i liczba etatów:

L. p.

Stanowiska kierownicze (symbol)

Komórki organizacyjne

Stanowiska (symbol)

Wymiar etatów

1.

Kierownik (GI)

1,0

2.

Gł. Księgowy (OA)

1,0

Zespół ds. finansowo-pracowniczych

3.

ds. księgowości budżetowej i środków trwałych (SA)

1,0

4   ds.pracowniczych (TM)  1,0

5.

ds. pomocy społecznej (ND)

1,0

Zespół ds. świadczeń

6.

ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych 

(NE, SW,.PJ)

3,0

7.

ds. funduszu alimentacyjnego i stypendiów szkolnych (MW)

1,0

Zespół ds. pomocy środowiskowej

8.

Specjalista pracy socjalnej

(NB, MD, )

2,0

9.

Pracownik socjalny (MM, WB)

2

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)

10.

Pracownik socjalny w ŚDS (ŻA)

1,0

11.

Asystent osoby niepełnosprawnej

1,0

12.

Instruktor ds. kulturalno - oświatowych

1,0

13.


14.


15.


16.

 


 


 


 


 


 


Instruktor terapii zajeciowej


Opiekun Środowiskowego Domu Samopomocy

Sprzątaczka


Kierowca

1,0


1,0


 0,5


 0,5

Samodzielne stanowiska

17.

Ds. organizacyjnych (GA)

 

1,0

18.

Asystent rodziny

1,0

19.

Psycholog

0,5

20.


21.

 


 


Opiekun – usługi opiekuńcze


Kierowca

2,0


0,5

Razem

24,0