Informujemy, że w miesiącu lutym 2020r. zostaną przeprowadzone następujące działania towarzyszące w ramach PO PZ Podprogram 2019 dla
beneficjentów pomocy żywnościowej z gminy Potęgowo

- 21.02.2020 r. w godz. 09.00 - 11.00 - warsztaty kulinarne z elementami niemarnowania żywności - Środowiskowy Dom Samopomocy w Potęgowie

- 21.02.2020r. w godz. 11.00 - 13.00 - warsztat dietetyczny - Środowiskowy Dom Samopomocy w Potęgowie

Zajęcia poprowadzi Pani Daria Opara.