PRZEMOC

         W  związku  ze  stanem zagrożenia   epidemicznego Przewodniczący  Zespołu  Interdyscyplinarnego
w Gminie Potęgowo informuje, iż na podstawie instrukcji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020r. działalność Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych oraz Procedura "Niebieskiej Karty " kontynuowana jest w sposób zgodny z zaleceniami. tj. sytuacja rodziny monitorowana jest w sposób zapewniający bezpieczeństwo sanitarne zarówno przedstawicielom służb realizującym procedurę NK  jak i rodzinom doświadczającym przemocy.
     W przypadku podejrzenia eskalacji przemocy prosimy kontaktować się z Posterunkiem Policji w Potęgowie telefonicznie pod nr 59 848 02 16, 59 848 02 36 oraz GOPS w Potegowie pod nr 59 811 51 14 lub za posrednictwem telekomunikacji elektronicznej pod adresem:gops@gopspotegowo.pl
Dorota Malek
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
 

Twój Parasol to bezpłatna aplikacja mobilna skierowana zarówno do osób doświadczających przemocy w rodzinie, jak i będących jej świadkami.

Aplikacja oferuje dostęp do materiałów edukacyjnych oraz do bazy organizacji udzielających wsparcia osobom dotkniętym przemocą. Umożliwia również przesyłanie zgłoszeń o charakterze przemocowym, które mogą zostać wykorzystane później, bez pozostawienia śladów w smartfonie. Dodatkowo pozwala zarówno na kontakt ze wcześniej skonfigurowanym adresem email, jak i na szybki wybór telefonu alarmowego 112.

Jedną z ważniejszych funkcji aplikacji jest możliwość prowadzenia ukrytego notatnika, dzięki któremu można w szybki sposób zrobić zdjęcie, nagrać film lub głos, co później może służyć jako materiał dowodowy. Istotnym jest tu fakt, iż dane nie są zapisywane w pamięci telefonu, lecz automatycznie wysyłane na wskazany wcześniej e-mail.

Aplikację można pobrać za darmo na telefon poprzez Google Play i Apple Store. Program jest też dostępny na stronie internetowej www.twojparasol.com.

plakat A3 Twój parasol

Wójt Gminy Potęgowo odwołał ze składu członkowskiego zespołu interdyscyplinarnego Panią Anitę Wesołowską przedstawiciela Urzędu Gminy w Potęgowie oraz powołał do składu zespołu interdyscyplinarnego Panią Dorotę Malek przedstawiciela Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Załączniki:
Pobierz plik (zarządzenie nr 12.pdf)zarządzenie nr 12.pdf[ ]2234 kB
Pobierz plik (Zarządzenie nr 200.pdf)Zarządzenie nr 200.pdf[ ]235 kB

Wzorem lat ubiegłych, również i w roku 2018, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Potęgowo zorganizowali konkurs profilaktyczny pn. „STOP AGRESJI - STOP PRZEMOCY".

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół z terenu Gminy Potęgowo. Frekwencja była bardzo wysoka, co może świadczyć o wrażliwości, empatii i dojrzałości naszych uczniów. Łącznie złożonych zostało 97 prac.

Dla wszystkich uczestników konkursu zostały zakupione nagrody w postaci artykułów szkolnych.

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy talentu plastycznego!

 

 

stop przemocy

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Potęgowo ogłasza konkurs profilaktyczny

pn. STOP AGRESJI – STOP PRZEMOCY

Uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu Gminy Potęgowo, zapraszamy do udziału w konkursie, poprzez przygotowanie pracy plastycznej lub napisanie wiersza, dotyczących tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prace należy składać do 09.11.2018r. u pedagogów szkolnych.

Serdecznie zapraszamy!!!